Nya kalkyler visar totala kostnaden för småhusbygget

Det blir från och med idag enklare för de som köper monteringsfärdigt småhus att se vad den totala kostnaden för husbygget kommer att sluta på.

Konsumentverket publicerar idag nya produktionskostnadskalkyler ihop med Villaägarna och Trä- och Möbelföretagen. Kalkylerna ska tydligt visa den totala kostnaden för det färdigbyggda huset inklusive moms, samt vilka kostnader som hör till företagets åtaganden, vilka kostnader som kopplas till andra företag och vilka kostnader som grundar sig på företagets uppskattningar. Det kommer även krävas att företaget ifråga upprättar en ny kalkyl om något förändras under byggets gång.

De nya produktionskostnadskalkylerna hittar du här.