Ny svarta listan: Värsta hantverkarna

Ny svarta listan: Värsta hantverkarna

Idag publicerar tidningen Råd och Rön en ny version av Svarta listan, den lista där företag som inte följt Allmänna Reklamationsnämndens beslut hamnar. Företagen under bostad är betydligt färre i den nya listan än vad de var i februari då förra listan publicerades. Totalt handlar det om 21 företag, vilket är cirka hälften jämfört med förra versionen.

- Det beror på att det togs betydligt färre beslut i ARN i bostadsärenden under andra halvåret 2011 än under det första halvåret och denna lista bygger på andra halvåret. Inströmningen av ärenden till ARN var nog densamma, men besluten tog längre tid på sig. Jag vet att de flyttade o gjorde viss omorganisation under den här tiden vilket kan ha påverkat, säger Cristina Farm som är den som sammanställer svarta listan hos Råd och Rön.

Två av företagen på listan har befunnit sig där förut. Ett av dessa företag har nu gått i konkurs och det andra är ett köksföretag som levererat skeva köksluckor i fel färg till en konsument men vägrar ersätta dessa. Flera av ärendena gäller kök eller badrum och ofta handlar det om stora summor pengar. Flera av konsumenterna har också gått vidare till tingsrätt.

Svarta listan består av en sammanställning av de företag som inte följt besluten från Allmänna Reklamationsnämnden. Det kan exempelvis vara att de ska ersätta en produkt till kunden eller betala tillbaka en summa pengar. Men företagen är även kontaktade ytterligare en gång av Råd och Rön för att ges ännu en chans att göra rätt för sig. De företag som finns med på listan har med andra ord fått två chanser.

Här hittar du den nya listan i sin helhet: http://www.radron.se/svarta-listan/?industry=32#google-map.