Bygga nytt hus

Något fler påbörjade hus i år

Något fler påbörjade hus i år

Sverige ligger som bekant långt efter övriga länder när det kommer till nyproduktionen av hus och lägenheter, och förra året visade Statistiska Centralbyråns statistik på en bottennotering. I år ser dock den dystra statistiken något bättre ut även om nyproduktionen fortfarande är extremt låg. Totalt har vi under första halvåret i år påbörjat nio procent fler småhus än vid samma period förra året.

Även antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus har ökat jämfört med samma period förra året. Här ser statistiken betydligt ljusare ut även om den fortfarande ligger långt under samhällsbehovet, totalt påbörjades 11 600 lägenheter vilket är 3 350 fler än första halvåret 2012. Det är också denna förändring som gör att statistiken för nyproduktion totalt sett hamnar på en 33-procentig ökning.

På bilden ovan kan ni se hur nyproduktionen varierat både upp och ner sedan år 2000.