Månadens prefab

Myresjöhus Smart 150

Myresjöhus Smart 150

I artikelserien ”Månadens prefab” låter vi byggnadsingenjör Charlotte Andersson granska Sveriges mest sålda hus utifrån företagets hemsida. Turen har nu kommit till Myresjöhus och den husmodell de sålde mest av 2012: Smart 150.

Fakta om Myresjöhus Smart 150
2 plan
150 kvm
7-8 rum och kök

Pris totalentreprenad: Från 2 075 000 kr exklusive tomt, anslutningsavgifter och byggherrekostnader.

- Charlottes kommentarer - 

Konstruktion Myresjöhus Smart 150
Av hemsidan får man inte så mycket handfast information om hur husen är uppbyggda.

Myresjöhus levererar sina hus till en del som fabriksbyggda element. Vissa delar är troligen platsbyggda vilket innebär att byggtiden tills huset kommer under tak är jämförbar med de flesta konkurrenters. Viktigt är att man anpassar husresningen efter väderförhållandena och att man har koll på att eventuellt inträngande fukt torkas ut innan man stänger igen konstruktionen.

Ett tvåplanshus innebär att man får en del av de ekonomiska fördelarna med att bygga i flera plan men utan besvärande snedtak som hämmar möbleringen.

Planlösning entreplan Myresjöhus Smart 150

Planlösning entréplan Myresjöhus Smart 150.

Grunden är en gjuten platta som de flesta konkurrenters grundläggningar.

Kvalitén på byggelementen som lämnar fabriken är relativt jämn men beroende på vilka personer som monterar byggsatsen på plats så kan slutresultaten variera kraftigt.

Energiförbrukning (för uppvärmning)
Då man redovisat totalförbrukning och hushållsel så får man ta mellanskillnaden av dessa värden för att få fram energi för uppvärmning och får då följande värden:

Malmö  5249 kWh/år    35 kWh/m2*år  (myndighetskrav 55 kWh/m2*år)
Uppsala           6456 kWh/år    43 kWh/m2*år  (myndighetskrav 55 kWh/m2*år)
Luleå   9296 kWh/år    62 kWh/m2*år  (myndighetskrav 95 kWh/m2*år

Myresjöhus Smart 150 klarar myndighetskraven med god marginal.

För- och nackdelar
+ Går att få anpassat efter egna önskemål.
+ Går att få som totalentreprenad vilket minskar risken för kunden.

-  Det är lätt att budgeten spricker när man börjar göra tillval och ändringar som var för sig inte är stora men som tillsammans kan bli avsevärda.

Planlösning övre plan i Myresjöhus Smart 150

Planlösning på övervåningen i Myresjöhus Smart 150. 

Är det prisvärt?
Ett 2-våningshus är dyrare att producera än ett 1½-plans hus. Standarden är medelhög. 

Huset är endast grundmålat och behöver färdigmålas, vilket man antingen får tilläggsbeställa eller göra själv. Fönstren är av  trä vilket innebär mer underhåll utvändigt än om de varit aluminiumklädda. Standardtrappan är av furu och fönsterbänkar av MDF. Det framgår inte vilken uppvärmningslösning som är standard, utan man vill hålla detta öppet för varje enskild kund.

En totalentreprenad drar upp totalkostnaden men innebär en något större juridisk trygghet för kunden. Om man väljer en delad- eller generalentreprenad tycker jag att man bör ha kollat upp vilken/vilka entreprenörer avtalen ska tecknas med innan man skriver på leveransavtalet eftersom utförandet på plats spelar större roll för slutresultatet än vad byggsatsen från  fabriken gör. Helst bör man teckna alla avtalen samtidigt.

Presentation på hemsidan
Hemsidan är lättnavigerad med snygg layout.

Man är tydlig med att det finns olika entreprenadformer att välja på och vad de innebär.

Man presenterar även sina samarbetspartners som är leverantörer. Jag skulle däremot vilja veta mer om entreprenörerna som bygger ihop byggsatserna eftersom kompetensen hos dem har så stor betydelse för slutresultatet. Har man egen personal eller sker allt via underentreprenörer?

Det kan också vara svårt att få en fullständig bild av vad som ingår i det färdiga huset av hemsideinformationen. Det finns många valmöjligheter men man utelämnar intressant teknisk information. T ex nämner man ZickZack-väggar som något positivt och flexibelt men förtydligar inte vad det i praktiken innebär. Begreppet är inte vedertaget i byggbranschen. Är mellanväggarna isolerade? Frågorna är många.

En tydligare, teknisk information hade varit önskvärd istället för en massa övergripande textmassa med lite substans. Hoppas säljarna fyller i informationsluckorna.

Klicka här för att kommentera artikeln