Juridik

Mannen som byggde hus i sidled överklagar vite

Tomtägaren vill inte städa bort husresterna från sitt udda husbygge, och överklagar därför till länsstyrelsen.

Turerna med huset som byggdes i sidled, istället för nerifrån och upp, fortsätter. Idag står bara grunden kvar av det som skulle bli ett miljöhus men som istället blev en rad byggfel, och nu tycker byggnadsnämnden att det är dags att tomtägaren städar bort resterna av den långdragna historien. 

Byggnadsnämnden har beslutat att tomtägaren ska få ett vite på 100 000 kronor var tredje månad så länge marken inte återställts till ursprungligt skick. Ägaren själv anser dock att byggnadsnämnden inte har fog för sina krav, och har därför överklagat beslutet till länsstyrelsen.

Förra vändan i rätten gick hela vägen till mark- och miljööverdomstolen och gällde då husbygget. I högsta instans meddelades det att kommunen gjort rätt som upphävt bygglovet och det udda husbygget fick därför rivas. Kvar på marken står idag grunden och ett garage. Huruvida städning och vite godkänns i rätten återstår att se.

Källa: Hd.se