Många skador inom byggyrken

Personer som arbetar inom bygg och anläggning löper hög risk att skadas på arbetsplatsen jämfört med många andra yrkesgrupper.

Byggarbetare löper stor skaderisk, och sedan 2010 ökar antalet olyckor. Framför allt sticker byggnadsträarbetare ut i statistiken när Afa Försäkring redovisar sin årliga rapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, och det är vanligen unga eller äldre män som skadar sig.

Det kan vara att de yngre ännu inte fått in rutiner för arbetet och en bidragande orsak till att äldre skadas kan vara att de får en sämre reaktionsförmåga med åren, säger Thomas Åkerström, analytiker och statistiker på Afa.

Brandmän kommer som stark två bland olycksdrabbade yrkesgrupper, och därefter golvläggare och slutligen andra yrkesgrupper inom betong, -bygg och anläggningsarbete. Antalet olyckor ökar generellt.

- Vi vet inte vad ökningen beror på. Men vi kan konstatera att det är vanligt med fallolyckor och skador av maskiner bland träarbetarna, säger Thomas Åkerström.