"Lyft ansvaret för bostadsplaneringen till staten"

Villaägarnas Riksförbund vill ålägga kommunerna att alltid ha 5% detaljplanerad mark för bostadsbyggande.

Det byggs för få bostäder, något som konstaterats i många år nu och vi har sett otaliga förslag från olika håll. Men det verkar vara en svår nöt att knäcka. För att komma runt problemet menar Villaägarnas Riksförbund att ansvaret för bostadsplaneringen bör flyttas från kommunerna till staten, och att staten i sin tur bör ålägga kommunerna att alltid ha 5% detaljplanerad mark för bostadsbyggande och att de ska ha en viss omsättning på tomter.

Villaägarna skriver i en rapport att bostadsbyggandet varit för lågt under lång tid, och att den ekonomiska krisen bara är en delförklaring till detta. Bristen på byggbar mark är en annan sådan förklaring. Med det här förslaget skulle det finnas mer byggbar mark eftersom kommunerna har krav på sig från högre upp. I storstäderna skulle dessutom omsättningskravet vara hårdare.

Här kan du läsa hela rapporten: Villaagarna.se/Global/P%C3%A5verka/Utan%20mark%20130430.pdf