Juridik, Tillbyggnad

Länsstyrelsen upphäver bygglov från 2009

En tillbyggnad som ligger 1,5 meter från tomtgränsen, en namnunderskrift som misstänks vara förfalskad och ett bygglov från 2009 som nu upphävs.

Länsstyrelsen i Skövde upphäver ett beslut om bygglov från 2009, detta på grund av oklarheter kring en grannes namnunderskrift samt protester från den granne som vid utbyggnadens startskede flyttade in i ett av grannhusen. Tillbyggnaden ligger bara 1,5 meter från tomtgränsen och den nyinflyttade grannen uppger att mäklaren inte nämnde detta vid köpet, därav protesterna.

Innan denna granne flyttade in hade familjen som bygger ut fått godkänt med namnunderskrift från samtliga grannar, men en namnunderskrift misstänks alltså vara skriven av en släkting till den kvinna som bodde i huset före det att den protesterande grannen flyttade in, och på grund av dessa oklarheter så upphävs bygglovet.

Skövde Nyheter skriver att det är Byggnadsnämnden i Skövde som får ekonomiskt ansvar om tillbyggnaden måste rivas.