Juridik

Ledamot i byggnämnden byggde svart och åkte dit

När byggnadsinspektören åkte ut på ett anonymt tips fick hon se totalt cirka tio byggnader som saknade bygglov, på tomten hos en ledamot i miljö- och byggnämnden.

En ledamot i Gotlands kommuns miljö- och byggnämnd har byggt hus utan bygglov, detta framkom efter att en privatperson anmält mannen anonymt.

 

Ett flertal hus, förråd och liknande ska ha byggts upp på tomten under flera år, totalt cirka tio byggnader, och samtliga saknar bygglov. När kommunens byggnadsinspektör kontrollerade den anonyma personens tips fann hon dessa att de flesta byggnaderna var över tio år gamla, således var dessa ärenden redan preskriberade.

 

Dock var ett förråd cirka åtta år gammalt, här blev mannen således tvungen att söka bygglov men undkom samtidigt straffavgift eftersom det har passerat mer än fem år. Bygglovet beviljades.

Ledamoten säger till Östersunds tidningar att han borde ha sökt bygglov för sina byggnader men att han bor mitt ute i skogen och därför ansåg att de inte stör någon, han tillägger även att regelverket för bygglov är onödigt krångligt och att han brukar godkänna de flesta ansökningar som kommer in. Han är även irriterad på den anonyma tipsaren.