LB-hus varslar 71 personer

På tisdags lämnade LB-hus ett tungt besked till 71 anställda i Bromölla och Stockholm. De varslars om uppsägning.

LB-hus varsel berör den här gången totalt 71 personer, varav 22 i fabriken och 21 tjänstemän i Bromölla. De övriga 28 som varslades fanns vid LB-hus i Stockholm, enligt Kristianstadsbladet.

Orsaken till varslen uppges bland annat vara den vikande marknaden, som enligt företaget nu är i nivå med krisåren på 1990-talet.

LB-hus VD Tomas Ringdahl nämner fler orsaker till varslen i Kristianstadsbladet:

– Dels beror det på det bolånetak som regeringen infört, vilket utestänger unga människor från att köpa hus. De unga köparna är våra kunder. Det beror också på att bankerna ofta har ett krav på att den som vill låna till en bostad ofta måste ha sålt sin gamla först. Vi säger att de som köper ett hus av oss kan flytta in om tio månader. Det blir moment 22. Dessutom tror jag att människor har en oro för hur ekonomin ser ut i världen, säger han.