Bygga nytt hus

LB-hus under rekonstruktion

LB-hus under rekonstruktion

Foto: Marléne Eskilsson

Hustillverkaren LB-Hus är i kris och beräknas få ett underskott på 32 miljoner kronor för 2011. Därför har man ansökt om rekonstruktion hos Kristianstads tingsrätt, vilket beviljades under gårdagen.

LB-Hus i Bromölla beviljades under gårdagen rekonstruktion av Kristianstads tingsrätt, uppger Kristianstadsbladet.

Småhustillverkaren har ansökt om rekonstruktion då man hade ett underskott på 32 miljoner kronor för räkenskapsåret 2011. Hustillverkarens skulder består främst av löner till anställda, provisioner till agenter samt leverantörs- och bankskulder.

Orsaken till företagets kris är den minskade efterfrågan på hus på grund av bolånetaket, uppger Anders Althin som är styrelseordförande i LB-hus AB och vd för Esalp Invest AB som äger LB-hus.

– Tyvärr är det så att i stället för att låna ut har bankerna ökat sina marginaler och de är ointresserade av bolån trots att risken är väldigt liten, säger Althin till Kristianstadsbladet.

Under 2011 minskade LB-Hus försäljning med 30 procent, sedan 2007 har försäljningen minskat med 50 procent.

En rekonstruktion gör man för att undvika konkurs. Man säljer av tillgångar och skriver ner skulder så att företaget blir ”friskt” igen och kan fortsätta sin verksamhet.