Juridik

Lättnader i strandskyddet möter kritik

Lättnader i strandskyddet möter kritik

Regeringen vill ta bort strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag, men många länsstyrelser är negativa.

Strandskyddet ska upphöra att gälla mindre vattendrag och sjöar, i alla fall om regeringen får igenom sitt förslag. De har satt Naturvårdsverket på att utreda om ett sådant förslag är genomförbart. Fördelarna skulle vara att fler kan bygga nära vatten och att det får landsbygden att uvecklas. Men flera länsstyrelser i landet är negativa mot förslaget.

– Det här är inte bra. Många små vattendrag leder ner i stora sjöar. Strandskyddet skyddar mot för­oreningar som riskerar att sprida sig nedströms, säger Viktoria Gullback, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Norrbotten, till Dagens Nyheter.

Protesterna handlar främst om miljön. Det finns en oro att förändringen ska göra det svårare att uppnå miljömålen samt att skydda rödlistade arter och motverka spridning av föroreningar. Länsstyrelsen i Skåne nämner också översvämningar som ett växande problem om förslaget blir verklighet, men får mothugg från Gunnar Hedberg (M), ordförande i SKL:s beredning för samhällsbyggnad, som menar att husen kan byggas en bit upp från vattnet.

Naturvårdsverket säger samtidigt att det är tydligt att regeringen vill genomföra detta. 

– Normalt sett är regeringsuppdragen mer öppna, med möjlighet för oss att lägga de förslag vi finner vara skäliga. Men här är det redan klart i uppdraget vilket förslag man vill ha, säger Björn Pettersson som leder utredningsarbetet på Naturvårdsverket.

Regeringen vill ha konsekvenserna av förslaget utredda samt få fram en författningsregel.