Energi, Juridik

Lästips: "Gör byggreglerna teknikneutrala"

Byggreglerna bör ses över och göras teknikneutrala för att hus inte ska slösa med energi, skriver idag ett flertal välkända namn från såväl elbolag som olika föreningar på SVD:s debattsida Brännpunkt. Debattörerna menar att dagens byggregler hämmar en långsiktig och hållbar utveckling eftersom energikraven bygger på köpt energi. De vill se en förändring som innebär att reglerna istället bygger på använd energi eftersom det då inte kan göras besparingar i form av mindre isolering och sämre prestanda på bland annat fönster.

Målet med debattartikeln är att få regeringen att se över och skärpa dagens byggregler så att de i framtiden ställer samma energikrav på alla nya byggnader oavsett uppvärmningsform. 

Källa: Svd.se/opinion/brannpunkt/inga-hus-ska-slosa-med-energi_8011090.svd