Länsstyrelsen vill stoppa nybyggnation i Skanör Falsterbo

Falsterbonäset i Vellinge kommun utgörs av en låg halvö av sand. SMHI har kommit fram till att havsytan vid Falsterbonäset kan stiga med en meter om hundra år. Det skriver Byggvärlden idag.

Enligt tidningen Byggvärlden har Vellinge kommun tagit fram en handlingsplan, där man bland annat planerar att bygga dubbla skyddsvallar och vidta kompletterande åtgärder för att hantera grundvattennivån och dagvattnet. Men enligt Länsstyrelsen räcker inte Vellinge kommuns planerade åtgärder.

Länsstyrelsen föreslår istället att all nybyggnation i Skanör och Falsterbo, på mark lägre än tre meter över nuvarande havsnivå, stoppas.

Men Hans Folkesson som är stadsbyggnadsdirektör på Vellinge kommun slår ifrån sig och säger till Byggvärlden att:

”– Redan idag bor det cirka 10 000 människor på Falsterbonäset under denna nivå. 95 procent av de boende har sin fastighet under tre meter. Vi ska såklart vidta åtgärder för dessa fastigheter så varför skulle vi inte kunna vidta åtgärder för nya fastigheter.”

Problemet med stigande havsyta berör flera av Skånes kommuner, även om Falsterbonäset är ett av de områden som ligger lägst.