Juridik, Bygga nytt hus

Kungens strandhus får bygglov

Hans Majestät konungen har fått bygglov för ett 328 kvadratmeter stort strandhus på Solliden. Från början var det 400 kvadratmeter ihop med en carport och en pool, men nu har det alltså krympt något och sistnämnda två tillägg nämns inte i de delar av bygglovet som är offentliga. Enligt uppgift i Östran har även ett samråd hållits som kommit fram till att det inte behövs varken byggfelsförsäkring eller färdigställandeskydd.

Fritidshuset ska byggas nära vattnet och kungen har därför även sökt och fått strandskyddsdispens. 

Kungafamiljen får börja bygga när de vill så du som är intresserad och bor i närheten bör hålla ögonen öppna.