Kraftigt ras för byggbranschen

Kraftigt ras för byggbranschen

Andra kvartalet visar på ett kraftigt fall för byggbranschen i landet. I Stockholm är branschen nästan i samma läge som under krisen 2008.

Nybyggandet av bostäder i Sverige, framför allt Stockholm, går trögt och har rasat sett från första till andra kvartalet i år. Konfidensindikatorn för byggbranschen har gått från 1 till -34. Enligt rapporter från Byggindustrin och Stockholms Handelskammare har byggandet ökat, men orderingången minskat. Den minskade orderingången tillsammans med oro inför världsekonomin är det som orsakar situationen vi ser nu.

Prognosen för tredje kvartalet är en kraftig minskning av byggandet i landet och fortsatt minskad orderingång. Sveriges Byggindustrier spår att nybyggandet av bostäder i Sverige faller med elva procent i år, dock ska det inte påverka arbetsmarknaden mer än att antalet anställningar kommer att bromsa in.

Totalt är byggbranschen i Stockholm nästan i samma läge som under eurokrisen i slutet av 2008 enligt Stockholms Handelskammare. I huvudstaden har konfidensindikatorn gått från -3 till -50 under andra kvartalet i år och konjunkturindikatorn i länet har gått från 18 till 8, medan den gått från 11 till -1 i hela riket. 

- Det är mycket oroande att byggbranschen sackar efter i Stockholm. Huvudstadsregionen växer med två fullsatta SL-bussar varje dag och om takten på bostadsbyggandet försämras så riskerar det att slå hårt mot hela länet, säger Johan Treschow, ekonomisk expert på Stockholms Handelskammare.