Ekonomi

Kraftigt minskat byggande 2012

Både antalet påbörjade småhus och lägenheter i flerbostadshus minskade rejält förra året jämfört med året innan.

Förra året byggdes totalt 23 procent färre bostäder jämfört med 2011. Minskningen syns även när det kommer till flerbostadshus, trots larm om bostadsbrist.

Färska uppgifter från Statistiska Centralbyrån visar att antalet påbörjade småhus slutade på totalt 4 750 stycken förra året, och antalet lägenheter i flerbostadshus på 15 300 stycken. Dessa siffror är dock uppräknade med 11 procent på grund av eftersläpning i rapporteringen. Året före visade samma siffror 7 755 småhus och 18 307 lägenheter i flerbostadshus.

Nedan ser du siffrorna för småhus i storstäderna jämfört med landet som helhet:

Hela riket: 4 268 stycken (2012), 7 755 stycken (2011)
Stor-Stockholm: 950 stycken (2012), 1 702 stycken (2011)
Stor-Göteborg: 784 stycken (2012), 2 796 stycken (2011)
Stor-Malmö: 908 stycken (2012), 1 585 stycken (2011)