Juridik, Bygga nytt hus

Kraftigt höjda avgifter för svartbyggen

Numera behöver man inte tveka om man ska söka bygglov eller ej. Att lyfta luren och fråga om det behövs bygglov är verkligen värt besväret. Saknas bygglov riskerar du alltifrån 10 000 kr till uppåt en kvarts miljon i straffavgift.

Många kommuner har mångdubblat sina straffavgifter för den som bygger svart sedan nya plan- och bygglagen trädde i kraft i maj i år. Kommunerna har justerat nivåerna för att avgifterna ska ha en avskräckande verkan och för att det ska vara liknande avgifter överallt i landet. Helsingborgs Dagblad skriver idag om hur Höganäs kommun har justerat sina avgifter.

Så här stor är numera i straffavgiften för den som får för sig att bygga svart:

  • Småhus 150 kvm – straffavgift 200 000 kr
  • Tillbyggnad 50 kvm – straffavgift 60 000 kr
  • Förråd 30 kvm – straffavgift 31 000 kr
  • Eldstad eller rökkanal – straffavgift 10 700 kr

Även den som river utan lov straffas ordentligt, till exempel kostar det 21 400 kr att riva ett förråd utan rivningslov. 

Utöver straffavgiften kan ytterligare avgifter tillkomma på dryga 42 000 kr, för att ha byggt utan kontrollansvarig, utan startbesked och för att ha tagit byggnaden i bruk utan slutbesked.

Det är alltså mycket lönande att kontrollera en gång extra om man behöver bygglov för att bygga eller riva.