Kortad handläggningstid för Attefallshus

Ett nytt förslag har gått ut på remiss där handläggningstiden för komplementhus är satt till maximalt tre veckor.

Det krävs en maxgräns för hur lång handläggningstiden vid bygganmälan av komplementhus/Attefallshus får vara, menar regeringskansliet som nu skickar ut en skrivelse på remiss där de fastställer att handläggningstiden inte bör överskrida tre veckor. Bakgrunden till skrivelsen är att det i vissa kommuner tar kortare tid än tre veckor att få besked om sin bygganmälan, medan det i andra kommuner tar betydligt längre tid.

— I många kommuner går handläggningen snabbare än så men det finns en del skräckexempel, konstaterar bostadsminister Stefan Attefall.

Beslutet om handläggningstiden föreslås dock inte träda i kraft förrän 1 oktober nästa år.

Samtidigt vill regeringen också införa lättnader i bullerreglerna: Industrier och flygplatser ska, då bostäder byggs i närheten, inte behöva oroa sig för ändrade villkor, villkoren ska enligt skrivelsen inte ändras över tid.