Komplementhuset - inte så enkelt som det verkar?

Grafik: Felicia Westergren

Grafik: Felicia Westergren

Skicka in en bygganmälan. Det låter som en snabb process men i verkligheten ser den ut att bli betydligt mer komplicerad.

Hustillverkare och byggvaruhandlar spår en ljus framtid när komplementhuset blir verklighet 2 juli. Även branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen märker av positiva tongångar i försäljningsleden. Samtidigt arbetar kommunerna för fullt med att reda ut alla frågetecken inför lagförslagets genomslag.

Vad som blir tydligt när vi samtalar med Rickard Börlin, sakansvarig jurist för bygglovs- och planavdelningarna hos stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, är att det bygglovsfriade komplementhuset ändå kommer att innebära betydligt mer jobb än vad ordet bygganmälan ger sken av.

- Det är inte så enkelt som det framhålls från riksdag och regering. Det första bygglovsavdelningen behöver göra är att kontrollera om den tänkta byggåtgärden sker inom kulturhistoriskt värdefull byggnad eller bebyggelseområde. Om svaret blir jakande, ja då ligger lovplikten kvar enligt de nya reglerna. Om det bara krävs en anmälan och en startbeskedsprövning, ingår så många moment i prövningen att det blir väldigt likt en bygglovsprövning. Till exempel placering, utformning, husfärg och varsamhetskrav, säger han.

Dessa moment, säkerhets- och tillgänglighetsfrågor samt det faktum att det ändå måste prövas huruvida marken som ska bebyggas har ett kulturhistoriskt värde gör att kommunerna just nu har fullt upp med att ta fram underlag och analysera propositionen.

Samtidigt sitter säkerligen många i Sveriges befolkning redo att skicka in sina anmälningar.

- Vi har ingen prognos för det antal komplementhus som vi tror kommer att säljas. Däremot har vi gjort en enkät bland medlemsföretagen som visar att det kan bli en väldigt populär produkt, de tror att den kommer att slå positivt på deras försäljning och många började skissa på modeller redan innan förslaget blev verklighet, säger Gustaf Edgren som är projektledare för branschutveckling trähus hos Trä- och Möbelföretagen.

Kostnaderna och sorterna
Vilken typ av hus som det kommer att säljas mest av är en intressant fråga. Kommer komplementhuset exempelvis vara det perfekta förvaringsutrymmet, eller blir det vanligare att det används som en året runt-bostad som enkelt kan hyras ut till studenter och pendlare - en fördel som många tillskrivit huset.

- Ingen av oss tror att komplementhuset kommer att lösa bostadsbristen, det kommer nog inte ens att påverka den marginellt. Men det är ju ändå en klar fördel att du kan hyra ut det om du vill, säger Gustaf Edgren och fortsätter:

- Vi tror att många kommer att köpa kit och snickra ihop själva, det är ju mindre komplicerat än ett normalstort permanenthus. Men vi tror samtidigt att ungefär lika många kommer att köpa nyckelfärdigt.

Flera olika modeller

Hur huset kommer att användas påverkar dock inte kommunens taxa. Den sätts utifrån mängden arbete som krävs. Och än är inget bestämt.

Rickard Börlin förklarar att propositionen innehåller flera luckor och tolkningsfrågor som måste redas ut före 2 juli. Och när detta, samt momenten som ska ingå i startbeskedsprövningen är klara, sätts taxan för anmälan utifrån detta.

- Vi har satt av ett antal personer för att jobba med de här frågorna. I vanliga fall brukar det finnas övergångsregler men det gör det inte nu. Men 2 juli kommer vi närmare kunna besvara eventuella frågor, säger han.

Läs mer

Inspiration: Komplementhusen du kan bygga efter 2 juli