"Komplementhuset ger ökat antal grannfejder"

"Komplementhuset ger ökat antal grannfejder"

Personal på bygglovskontor oroar sig över att komplementhusen ska få negativa konsekvenser.

Sveriges Radio uppger att de har talat med ett par olika byggnadsnämnder och att många uttrycker farhåga över att komplementhusen ska ge ett ökat antal grannfejder. Delvis eftersom grannarna inte har rätt att överklaga, och delvis för att det finns risk att grannarna kommer att bli störda av byggnaderna.

– Vi befarar ju att det blir mer klagomål från grannar som känner sig störda av de här tillbyggnaderna som inte vi har kontrollerat på samma sätt som tidigare, säger Ingegerd Persson, tillförordnad bygglovschef i Halmstad, till P4 Halland.

Samtidigt som vissa byggnadsnämnder ställer sig negativa till den nya lagen som träder i kraft 2 juli, verkar stödet från husägare och hustillverkare däremot vara stort för den nya byggnadstypen. Högre sysselsättningsgrad och förenklad möjlighet att bygga på tomten är några av de förhoppningar som finns. 

Läs mer
Komplementhuset - inte så enkelt som det verkar?