Energi, Ekologiskt & energieffektivt, Juridik

Kommuner arbetar på motförslag till slopat energikrav

Förslaget om slopade energikrav för ökat bostadsbyggande får mothugg från kommunerna.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar just nu ihop med Sveriges största kommuner på att ta fram ett förslag på samordnade energikrav, detta som en motpol till den byggkravsutredning som regeringen presenterat där det föreslås att energikrav som sträcker sig utöver Boverkets byggregler bör slopas eftersom de fördyrar och då begränsar byggandet.

Flera kommunpolitiker har gått samman och skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet. De säger bland annat att byggkravsutredningens del gällande slopade energikrav bygger på felaktiga grunder - att den bygger på grova uppskattningar och teoretiska studier. De skriver också att den inte föregåtts av någon analys kring varför det byggs för få bostäder. Ytterligare en kritik som framförs är att utredningen bara väger in kostnaden för uppförandet av det energisnåla huset, inte driftkostnaden i längden.

Motförslaget kommer att presenteras i höst. Tanken är att energikraven ska samordnas utifrån gemensamma måttstockar så att det blir enklare och mer förutsägbart för byggherrar. Skribenternas slutkläm är att det går att öka bostadsbyggandet och samtidigt tänka på miljön.