Juridik, Energi

Kommun får dryga böter på grund av byggrätt

Tranås kommun får betala skadestånd och rättegångskostnader till en tomtägare som inte kan bygga hus på sin nya tomt.

En familj i Tranås nekades bygglov efter att de rivit sitt hus för att bygga upp ett likadant hus på samma plats. Motiveringen till avslaget var bullerstörningar från ett blivande vindkraftverk som skulle byggas i närheten. Familjen valde då att sälja tomten, som dock fortfarande hade en byggrätt - och byggrätten uppges ha varit anledningen till att en annan familj sedan köpte tomten. En byggrätt som de sedan inte kunde nyttja eftersom det fanns ett nekat bygglov.

De nya tomtägarna valde då att gå till domstol. Och beskedet från domstolen lät inte vänta på sig, kommunen blir skyldiga att betala 105 000 kronor i ersättning och måste dessutom stå för rättegångskostnaderna på 205 000 kronor eftersom ägarna lidit ekonomisk skada.

Källa: Tranås Tidning