Kommun byggde på prickad mark

Söderköping kommun byggde ett litet teknikhus på prickad mark.

När Söderköping kommun skulle bygga ett teknikhus för fiberoptik valde de att avvika helt från detaljplanen, detta trots att det fanns förslag om alternativ placering och trots att marken var prickad - med andra ord förbjuden att bebygga. Att marken är prickad kan ha flera orsaker. Det kan till exempel handla om trafik- eller brandsäkerhet, eller om att det är en miljö som bör bevaras.

När Nt.se frågar ut ordförande för bygg-och mijönämnden, Gunilla Boqvist, om hur det kunde bli så här, är minnet bra men kort. Hon svarar att hon inte minns till 100 procent ifall den alternativa placeringen verkligen var på kommunal mark men säger i samma andetag att det vid det tillfället inte var möjligt att köpa ut marken. Hon minns heller inte ifall det var bråttom att klubba igenom beslutet.