Karlstad inför bygglovsrabatt

Om handläggandet av ett enkelt bygglov drar över tiden på fyra veckor så träder en tioprocentig rabatt i kraft.

Drar handläggandet av ditt bygglov över tiden så ska du få rabatt på det, det har stadsbyggnadsnämnden i Karlstad beslutat. Rabatterna kallas servicegarantier och gäller i de fall där det handlar om enklare bygglov som grannar inte kan ha invändningar emot och där alla handlingar är kompletta. Värmlands Folkblad skriver att en sådan typ av bygglov exempelvis kan vara inglasning av altan.

Rabatten är i dagsläget på tio procent och gäller när handläggandet dragit över tiden, med andra ord efter fyra veckor.

Servicegarantier införs även på husutstakning och planbesked. Förstnämnda får ta fem arbetsdagar och sistnämnda tre månader, därefter ges rabatt.