Juridik

JO kritisk mot långsam bygglovshantering

I Båstads kommun tog det 25 veckor att få bygglov.

Ett par i Kattvik fick vänta 25 veckor på sitt bygglov - alldeles för länge menar Justitieombudsmannen som nu kritiserar Båstad kommun för hanteringen av ärendet.

Paret lämnade in sin bygglovsansökan och fick efter att par veckor veta att beskedet skulle dröja. Totalt dröjde det 25 veckor istället för de 10 som det ska ta, och dessutom drog ärendet över den utlovade dröjsmålstiden på ytterligare 10 veckor.

Det faktum att beskedet om dröjsmålet lämnades fyra dagar försent ihop med den långa väntetiden totalt sett, samt bristfällig dokumentation gör att Justitieombudsmannen nu riktar kritik mot kommunen. Byggnadsnämndens förklaring till dröjsmålet är att VA-frågan behövde lösas, det finns planer på kommunalt VA och därför drog ärendet ut på tiden. 

– Det har tagit för lång tid, men det finns vissa omständigheter som gjort att det har blivit så. Men vi ska ge sökande svar inom den stipulerade tiden och det är bra att det uppmärksammas, säger samhällbyggnadsutskottets ordförande Thomas Andersson till Hd.se.