Juridik

JK riktar kritik mot länsstyrelsen på Gotland

Länsstyrelsen på Gotland kritiseras för bristande strandskyddstillsyn.

Justitiekanslern riktar allvarlig kritik mot länsstyrelsen på Gotland och menar att en granskning visar att de haft kraftigt bristande tillsyn av strandskyddet. Enligt uppgift ska de inte ha begärt in kopior på samtliga bygg- och marklov på det sätt som är praxis, och således inte haft möjlighet att se om fastighetsägare som har fått bygg- eller marklov har ansökt om strandskyddsdispens.

Totalt handlar det om 207 bygglov längs gotlandskusten som hanterats mellan 2007-2013. Länsstyrelsen säger att de sedan februari ändrat sina rutiner men JK menar att det skett alldeles för sent

”Länsstyrelsens passivitet kan med fog antas ha fått till följd att myndigheten i princip saknat förutsättningar att bevaka att de syften som bär upp reglerna om strandskydd, det vill säga att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda levnadsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, beaktades i samband med kommunens handläggning. Detta är naturligtvis högst otillfredsställande. Länsstyrelsen förtjänar allvarlig kritik för att ha brustit i sitt tillsynsansvar.”