Hustillverkare, Bygga nytt hus

Jämförelse hustillverkare 2016

I Byggahus.se/hustillverkare hittar du nu alla företagen.

I Byggahus.se/hustillverkare hittar du nu alla företagen. Foto: A-hus/Marlén Eskilsson

Så har vi jämfört Sveriges hustillverkare än en gång. Nu presenteras resultatet i en databas för att du lättare ska få en överblick.

Samtliga hustillverkare har fått erbjudande om att delta i vår jämförelse, 24 av tackade ja. 

Klicka här för att komma till Byggahus.se/hustillverkare och jämföra de företag du är intresserad av.

Sätt en bock i rutan för de hustillverkare du vill jämföra, max fyra i taget. Klicka på Jämför.

Så tolkar du information om en hustillverkare

Nedan följer en genomgång av vad vi jämför hos hustillverkarna och varför. Vad är det viktigt att ta reda på om ett företag som du tänker handla hos för miljonbelopp?

Om företaget, dess arbetssätt och priser

Vem eller vilka som äger ett företag är viktig information. Vad har man gjort tidigare? Gick exempelvis företaget man drev tidigare i konkurs efter att ha byggt ett par hus, eller var det ett stabilt företag? Berättar man inte öppenhjärtligt om vad man har gjort tidigare, då ska du vara extra försiktig. Den som är ärlig och duktig har inget emot att berätta vad man har gjort tidigare.

Att företaget är stabilt ekonomiskt är viktigt för att du kan lita på produkten och att företaget finns kvar även om ett antal år om du skulle behöva reklamera något. Om du har organisationsnumret kan du enkelt kontrollera företaget hos allabolag.se, Skatteverket och hos Kronofogdemyndigheten.

Hur många år företaget har verkat på marknaden är en viktig uppgift, menar byggnadsingenjör Charlotte Andersson som är specialiserad på juridiska byggfrågor. Man vill försäkra sig om att företaget klarar av att betala sina skatter och avgifter till staten.

– Du ser inte förrän efter två år om företaget har gjort rätt för sig år ett, säger Charlotte Andersson. Har företaget inte betalat in skatter och avgifter är risken stor att de har gått i konkurs inom tre år.

Men naturligtvis är inte nystartade företag dåliga per automatik.

– Om du funderar på att anlita någon som är ny, kontrollera vad de som driver företaget har gjort i tidigare företag eller anställningar, säger Charlotte.

Ska du våga chansa och lägga stora summor pengar hos ett nystartat bolag bör du få ett förmånligt pris som kompensation.

Det är bra om ett företag har byggt många hus tidigare. Det gör att man har haft chans att göra felen på tidigare byggen och minskar risken för fel i ditt bygge.

– Men många hus kan också innebära att man använder sig av många olika underentreprenörer och då kan kvaliteten variera beroende på vem som bygger just ditt hus, säger Charlotte Andersson.

Ett företag som bygger få hus, men där det alltid är samma som bygger, då är kvaliteten jämnare mellan varje hus. Bygger man få hus med olika konstellationer av underentreprenörer på de få husen, då kan man undra vad som är fel. Hittar man ingen att samarbeta med? Varför byter man samarbetspartner? Det är viktigt att fråga vilka underentreprenörer de använder och vilka delar de gör med egen anställd personal.

När du tittar på prisuppgifterna hos olika hustillverkare måste du ha i åtanke vad som ingår i företagets åtagande och vilken entreprenadform som prisuppgiften gäller. T ex kan du jämföra priserna mellan företag som bara levererar en byggsats på delad entreprenad med varandra, eller priserna hos företag som levererar ett ”nyckelfärdigt” hus på totalentreprenad. Var vaksam på vad som är inkluderat i priset!

Entreprenadformer: Totalentreprenad, generalentreprenad eller delad entreprenad?

Det finns för- och nackdelar med samtliga entreprenadformer. Läs mer på avdelning Ekonomi & Juridik vilken som passar dig bäst.

– Det jag ser nu är att fler och fler hustillverkare erbjuder totalentreprenad, kunderna verkar efterfråga det, säger Charlotte Andersson.

Däremot ska man vara uppmärksam på att många hustillverkare också säger att de har totalentreprenad när de inte har det. ALLT ska ingå, även grund och markarbeten. Annars är det inte en totalentreprenad. Det är ETT kontrakt som gäller. Skriver du på två, ja då är det ingen totalentreprenad, med alla problem som det kan innebära.

– T ex kan man råka ut för att huset inte passar på den gjutna grunden och att man då får ta merkostnaderna för detta, säger Charlotte Andersson.

Vissa hustillverkare säljer hus med oinredd övervåning, vilket för vissa kan vara en fördel menar Charlotte:

– Det gör att huset blir expanderbart på sikt men att inte hela kostnaden kommer direkt. Om man väntar 5 år kan man göra ROT-avdrag när man inreder ovanvåningen, säger Charlotte.

Vill du rita huset själv och sedan bygga med en hustillverkare? Det är inte alla hustillverkare som erbjuder kunden att rita huset själv, vilka som gör det ser du i listan. Stor valfrihet innebär ett riskmoment med fler saker som måste lösas på plats. Detta ska du vara medveten om. Vill du ha ett så smärtfritt bygge eller ett så unikt bygge som möjligt?

Fördelen med hög grad av prefabricering är att det är ett säkert sätt att bygga. Men ju högre grad av prefabricering, desto mer styrd är du av hustillverkarens standardutförande och ju mindre kan du ändra. Helt prefabricerat innebär också mindre chans för dig att utföra arbete själv. Det innebär också att du måste bestämma hur du vill ha allt från början. När huset väl är i produktion blir det dyrt eller svårt att göra ändringar.

Konstruktion

Du kan läsa om för- och nackdelar med de olika grundläggningsmetoderna på avdelning Grund & Markarbeten. De flesta bygger idag husen på platta på mark, undantaget Smålandsvillan och Hjältevadshus som bygger på sk. Isolergrund, vilket är en isolerad grund med en liten kanalfläkt i som skapar ett undertryck för att förhindra att luft från grunden kommer upp i bodelen. Älvsbyhus bygger en traditionell krypgrund med avfuktare.

Om trähus kontra stenhus kan du läsa i artiklarna Bygga i sten eller trä?Så konstrueras väggar i trähus och Stenhus – murad bärande stomme och yttervägg.

Om mellanväggarna är isolerade eller inte samt om de är av trä eller betong handlar om ljudisolering och pris. Det billigaste är en oisolerad trävägg. Med en sådan kommer ljud lätt att transporteras genom väggen och huset blir lyhört. Då är det bättre ljudisolering med en isolerad trävägg och den allra bästa ljudisoleringen uppnår du med en betongvägg. Tunga konstruktioner som de av lättbetong eller lättklinker sätts inte så lätt i svängning och ljuddämpar därför mer effektivt.

Om det finns råspont eller en byggskiva typ OSB eller likvärdig bakom gipsskivan i väggen går det att fästa upp tunga saker som en platt-tv på väggen. Det kan man inte om man bara har en gipsskiva. Det förbättrar också ljuddämpningen något och gör väggen något tyngre.

Bjälklag av trä eller betong handlar delvis om ljud och svikt. Jämfört med betongbjälklag sviktar ett golv på träbjälklag något när man går på det. Trä får med tiden en viss nerböjning och deformeras med tiden. Ett betongbjälklag är statiskt. 

Vilket isoleringsmaterial som används kan vara en smaksak. Väljer du ett nytt isoleringsmaterial, undersök noga vilka studier som är gjorda på den långsiktiga hållbarheten hos materialet.

Träfönster kräver mer underhåll än fönster av aluminium eller plast.

På fasaden har man oftast trä eller puts, men även tegel. Puts gör sig bäst på stenhus. Betong eller lättklinker bakom putsen lagrar och fördelar värme, vilket minskar risken för påväxt på en putsad fasad. Om man vill putsa ett trähus monteras först cellplast och därefter puts. Tunnputs på cellpast eller putsbärande skivor har en tendens att mögla eller få påväxter. Detta kräver ett omfattande underhåll av fasaden.

En trähusfasad behöver målas om ungefär vart 5-10 år, medan en putsfasad klarar sig dubbelt så lång tid.

Energi

En byggnads energianvändning definieras av Boverket som:

”Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. Om golvvärme, handdukstork eller annan apparat för uppvärmning installeras, inräknas även dess energianvändning.”

De regler för energihushållning i nya byggnader (BBR16) som gäller nu infördes den 1 februari 2009. Kravet är att ett nybyggt hus maximalt förbrukar 95, 75 och 55 kWh per kvm/år för klimatzon I, II och III*. För den som installerar en värmekälla som inte kräver tillskott av el såsom fjärrvärme eller pellets gäller 150, 130 och 110 kWh per kvm/år för klimatzon I, II och III*.

Ett hus energianvändning styrs inte bara av konstruktionen utan också av omständigheter som vilken klimatzon* det ligger i, hur stora fönsterytor man har, om fönstren är placerade i söderläge eller åt något mindre gynnsamt håll ur energisynpunkt. Eftersom vattenanvändningen är inräknad kommer siffran dessutom att variera med familjens sammansättning. Är det ett par som bor där eller en hel familj med tonårsbarn? Nya hus är försedda med mätutrustning så att man kan se hur mycket energi för uppvärmning och varmvatten de boende förbrukar.

Klarar man 75 Kwh per kvm och år tycker jag att man redan har en låg driftskostnad och tror inte att det är utan risk att man slösar med pengar om man väljer att isolera ytterligare, säger Charlotte Andersson.

Detta apropå vår fråga om det går att välja tjockare isolering än standard. Charlottes råd är alltså att inte reflexmässigt göra alla energiförbättrande tillval, utan att undersöka om det verkligen lönar sig också.

Vissa hustillverkare provtrycker sina hus. En provtryckning innebär att man sätter igen ventilationshålen och skapar ett undertryck i huset, innan man fotograferar det med en värmekamera. På så sätt kan man se eventuella kallare zoner där man missat att isolera.

Charlotte menar att du som byggherre ska mäta upp energiåtgången under det första året, en hel säsong med både sommar och vinter.

– Man läser av så att man har ett resultat innan garantitiden gått ut. Har man mycket högre förbrukning än vad de uppgav att du skulle få kan du låta utföra en provtryckning för att hitta värmeläckagen. Det kan vara besvärligare att få detta gjort efter garantitidens utgång, säger Charlotte.

– Är det inte tätt får de åtgärda felet innan tvåårsgarantin gått ut, säger Charlotte.

Enligt Charlotte gäller samma sak om du upplever drag eller kallras i ditt nya hus – begär då en provtryckning och åtgärdande av läckagen innan garantitiden gått ut.

Vilka värmekällor en hustillverkare erbjuder styrs ibland av lokala faktorer. Det går t ex inte att borra för bergvärme överallt i landet och fjärrvärme finns inte framdraget till alla tomter etc.

Vi har även ställt frågor om distributionsformerna (radiatorer eller golvvärme) och ventilationen. Läs mer om värme och ventilation på avdelning Värme.

Merparten av hustillverkarna har vattenburen golvvärme på plan ett och vattenburen radiatorvärme på plan två.

Klimatzon I = Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.
Klimatzon II = Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.Klimatzon III = Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län. 

*Siffrorna för antalet byggda hus avser 2014 eftersom informationsinsamlingen skedde i slutet av 2015.

Klicka här för att komma till Byggahus.se/hustillverkare och jämföra de företag du är intresserad av.