Hustillverkare

Jämförelse hustillverkare 2010

Bild på nybyggt hus

Bild på nybyggt hus

Vi jämförde 34 av landets hustillverkare vad gäller pris, konstruktion, energi och flexibilitet.

Samtliga hustillverkare i vår länkguide har fått erbjudande om att delta i denna jämförelse, 34 av dem har valt att delta.

Vad bör man veta om en hustillverkare man vill anlita? Vad är viktigt? Vi tog hjälp av Byggnadsingenjör Charlotte Andersson när vi analyserade hustillverkarnas erbjudande till den som ska bygga ett hus. Uppgifterna från hustillverkarna presenteras i fyra pdf-dokument som vi länkar till här i artikeln, i anslutning till vår analys av uppgifterna.

Del 1. Om företaget, dess arbetssätt och priser

Vilka som står bakom ett företag är viktigt, liksom att det är stabilt så att du kan lita på produkten och att företaget finns kvar även om ett antal år när du kanske behöver komma tillbaka och få ett fel åtgärdat. Har du organisationsnumret kan du enkelt kontrollera företaget hos allabolag.se, Skatteverket och hos Kronofogdemyndigheten.

Hur länge företaget har funnits är en viktig frågeställning, menar byggnadsingenjör Charlotte Andersson, som är specialiserad på juridiska byggfrågor.
Du behöver vara säker på att företaget klarar av att betala sina skatter och avgifter till staten.

– Du ser inte förrän efter två år om företaget har gjort rätt för sig år ett, säger Charlotte Andersson. Har företaget inte betalat in skatter och avgifter är risken stor att de har gått i konkurs inom tre år.

Kontrollera därför bolag som är yngre än tre år hos Kronofogden och Skattemyndigheten extra noga. Du behöver ha en historia på att de har skött sig.
Men bara för att företaget är nystartat är det inte dåligt per automatik.

– Om du funderar på att anlita någon som är ny, kontrollera vad de som driver företaget har gjort i tidigare företag eller anställningar, säger Charlotte.

Gick företaget man drev tidigare i konkurs efter att ha byggt ett par hus, eller var det ett stabilt företag? Berättar man inte öppenhjärtligt om vad man har gjort tidigare, då ska du vara extra försiktig. Den som är ärlig och duktig har inget emot att berätta vad man har gjort tidigare.

Det är bra att ha byggt många hus tidigare. Det gör att man har haft chans att göra felen på tidigare byggen och minskar risken för fel i ditt bygge.
Mätt till antalet byggda hus under 2009, är följande 10 hustillverkare störst av de som deltar i denna undersökning:

1. Älvsbyhus, 897 hus
2. Fiskarhedenvillan, 418 hus
3. Myresjöhus, 400 hus
4. Trivselhus, 400 hus
5. LB-hus, 350 hus
6. Eksjöhus, 270 hus
7. Smålandsvillan, 270 hus
8. A-hus, 173 hus
9. Hjältevadshus, 139 hus
10. Modulenthus, 110 hus

– Men många hus kan också innebära att man använder sig av många olika underentreprenörer och då kan kvaliteten variera beroende på vem som bygger just ditt hus, säger Charlotte Andersson.

Ett företag som bygger få hus, men där det alltid är samma som bygger, då är kvaliteten jämnare mellan varje hus. Bygger man få hus med olika konstellationer av underentreprenörer på de få husen, då kan man undra vad som är fel. Hittar man ingen att samarbeta med? Varför byter man samarbetspartner? Det är viktigt att fråga vilka underentreprenörer de använder och vilka delar de gör med egen anställd personal.

Förra året rådde lågkonjunktur och de flesta hustillverkare byggde färre antal hus 2009 än året innan. Mot strömmen gick LB-hus, Västkustvillan, Björklidenhus, Åsbyhus, Bollebygdshus och Sköna hus. Dessa hustillverkare byggde fler hus 2009 än 2008.

När du tittar på prisuppgifterna hos olika hustillverkare måste du ha i åtanke vad som ingår i företagets åtagande och vilken entreprenadform som prisuppgiften gäller. T ex kan du jämföra priserna mellan företag som bara levererar en byggsats på delad entreprenad med varandra, eller priserna hos företag som levererar ett ”nyckelfärdigt” hus på totalentreprenad. Var vaksam på vad som är inkluderat i priset!

Till jämförelsen del 1

Del 2. Flexibilitet

Entreprenadformer. Totalentreprenad, generalentreprenad eller delad entreprenad?

Det finns för- och nackdelar med samtliga entreprenadformer. Läs mer på avdelning Ekonomi & Juridik vilken som passar dig bäst.
Ett vanligt problem i samband med kontraktsskrivning som man kan drabbas av är att säljaren säger – ”vi tar ett totalansvar, det är som en totalentreprenad”, sedan visar det sig att du skriver på mer än ett avtal. Då är det inte en totalentreprenad! Markarbeten, grund, allt ska vara inkluderat i ett enda kontrakt för att det ska vara en totalentreprenad. Säljarnas samvete är ibland töjbart och det de säger är inte alltid hela sanningen. Informera dig och kräv raka tydliga svar. Och det du inte har skriftligt, det gäller inte.

Samma sak gäller för de som uppger att man har "totalentreprenad ovan grund". Detta är ingen totalentreprenad, utan en delad entreprenad med alla för- och nackdelar det innebär.

– T ex kan man råka ut för att huset inte passar på den gjutna grunden och att man då får ta merkostnaderna för detta, säger Charlotte Andersson.

Vill du rita huset själv och sedan bygga med en hustillverkare? Det är inte alla hustillverkare som erbjuder kunden att rita huset själv, vilka som gör det ser du i listan. Stor valfrihet innebär ett riskmoment med fler saker som måste lösas på plats. Detta ska du vara medveten om. Vill du ha ett så smärtfritt bygge eller ett så unikt bygge som möjligt?

Fördelen med hög grad av prefabricering är att det är ett säkert sätt att bygga. Men ju högre grad av prefabricering, desto mer styrd är du av hustillverkarens standardutförande och ju mindre kan du ändra. Helt prefabricerat innebär också mindre chans för dig att utföra arbete själv. Det innebär också att du måste bestämma hur du vill ha allt från början. När huset väl är i produktion blir det dyrt eller svårt att göra ändringar.

4 av 34 hustillverkare bygger helt prefabricerade hus:

1. Hjältevadshus
2. Modulenthus
3. Smålandsvillan
4. Älvsbyhus

Ovanstående fyra hustillverkare har inte möjlighet att bygga efter kundens egen ritning.

En enda trähushustillverkare och de flesta stenhustillverkare i den här undersökningen gör motsatsen och levererar bara en byggsats i lösvirke (”hög med brädor/sten”). Trähustillverkaren är Fiskarhedenvillan.

Till jämförelsen del 1

Del 3. Konstruktion

Du kan läsa om för- och nackdelar med de olika grundläggningsmetoderna på avdelning Grund & Markarbeten.

Under 2008 tog ett par hustillverkare fram med en ny grundkonstruktion som är en typ av fylld krypgrund, kallad EnergySmartFoundation. Det är svårt att sia om hur en ny teknik fungerar i det långa loppet. Undersök vilka studier som är gjorda innan du väljer nya konstruktioner.

30 hustillverkare av 34 bygger med platta på mark, som anses vara den säkraste grundkonstruktionen idag. Å andra sidan är det också den dyraste. Notera att flera av hustillverkarna inte levererar grunden till sina hus.

Följande hustillverkare har inte traditionell platta på mark: Hjältevadshus, Modulenthus, Smålandsvillan och Älvsbyhus.

Hjältevadshus och Modulenthus bygger med den nya EnergySmartFoundation som nämns ovan.

Smålandsvillan bygger något de kallar ”Isolergrund”, medan Älvsbyhus har krypgrund med avfuktare.

Om trähus kontra stenhus kan du läsa i artiklarna Bygga i sten eller trä?Så konstrueras väggar i trähus och Stenhus – murad bärande stomme och yttervägg. I denna jämförelse har vi 29 tillverkare av trähus och 5 tillverkare av stenhus.

Om mellanväggarna är isolerade eller inte samt om de är av trä eller betong handlar om ljudisolering och pris. Det billigaste är en oisolerad trävägg. Med en sådan kommer ljud lätt att transporteras genom väggen och huset blir lyhört. Då är det bättre ljudisolering med en isolerad trävägg och den allra bästa ljudisoleringen uppnår du med en betongvägg. Tunga konstruktioner som de av lättbetong eller lättklinker sätts inte så lätt i svängning och ljuddämpar därför mer effektivt.

Om det finns råspont eller en byggskiva typ OSB eller likvärdig bakom gipsskivan i väggen går det att fästa upp tunga saker som en platt-tv på väggen. Det kan man inte om man bara har en gipsskiva. Det förbättrar också ljuddämpningen något och gör väggen något tyngre.

Bjälklag av trä eller betong handlar delvis om ljud och svikt. Jämfört med betongbjälklag sviktar ett golv på träbjälklag något när man går på det. Trä får med tiden en viss nerböjning och deformeras med tiden. Ett betongbjälklag är statiskt.

Vilket isoleringsmaterial som används kan vara en smaksak. Väljer du ett nytt isoleringsmaterial, undersök noga vilka studier som är gjorda på den långsiktiga hållbarheten hos materialet.

Träfönster kräver mer underhåll än fönster av aluminium eller plast.

På fasaden har man oftast trä eller puts, men även tegel. Puts gör sig bäst på stenhus. Betong eller lättklinker bakom putsen lagrar och fördelar värme, vilket minskar risken för påväxt på en putsad fasad. Om man vill putsa ett trähus monteras först cellplast och därefter puts. Tunnputs på cellpast eller putsbärande skivor har en tendens att mögla eller få påväxter. Detta kräver ett omfattande underhåll av fasaden.

En trähusfasad behöver målas om ungefär vart 5-10 år, medan en putsfasad klarar sig dubbelt så lång tid.

Jämförelse hustillverkare 2010 del 2, konstruktion.
Jämförelse hustillverkare 2010 del 3, konstruktion, fortsättning.

Del 4. Energi

En byggnads energianvändning definieras av Boverket som:

”Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. Om golvvärme, handdukstork eller annan apparat för uppvärmning installeras, inräknas även dess energianvändning.”

Sedan 1 februari 2009 gäller nya regler för energihushållning i nya byggnader (BBR16). Tidigare har krav bara ställts på den som använder direktverkande elvärme, men nu gäller reglerna för alla nya hus som använder någon typ av el för uppvärmning, t ex olika slags värmepumpar. Med de nya reglerna ställs strängare krav på energihushållning när man bygger nytt.

Kravet är att ett nybyggt hus maximalt förbrukar 95, 75 och 55 kWh per kvm/år för klimatzon I, II och III*. För den som installerar en värmekälla som inte kräver tillskott av el såsom fjärrvärme eller pellets gäller 150, 130 och 110 kWh per kvm/år för klimatzon I, II och III*

Enligt Charlotte Andersson finns redan förarbeten på en ytterligare skärpning av reglerna för att få ännu lägre energiförbrukning i nybyggda hus. Detta är husleverantörerna medvetna om och många har tagit höjd för det i tillverkningen redan nu. Bli därför inte förvånad om en hustillverkare uppger att du kommer att få lägre förbrukning än 55, 75 eller 95 Kwh per kvm och år om du bygger deras hus.

Ett hus energianvändning styrs inte bara av konstruktionen utan också av omständigheter som vilken klimatzon* det ligger i, hur stora fönsterytor man har, om fönstren är placerade i söderläge eller åt något mindre gynnsamt håll ur energisynpunkt. Eftersom vattenanvändningen är inräknad kommer siffran dessutom att variera med familjens sammansättning. Är det ett par som bor där eller en hel familj med tonårsbarn? Nya hus är försedda med mätutrustning så att man kan se hur mycket energi för uppvärmning och varmvatten de boende förbrukar.

Klarar man 75 Kwh per kvm och år tycker jag att man redan har en låg driftskostnad och tror inte att det är utan risk att man slösar med pengar om man väljer att isolera ytterligare, säger Charlotte Andersson.

Detta apropå vår fråga om det går att välja tjockare isolering än standard. Charlottes råd är alltså att inte reflexmässigt göra alla energiförbättrande tillval, utan att undersöka om det verkligen lönar sig också.

Vissa hustillverkare provtrycker sina hus. En provtryckning innebär att man sätter igen ventilationshålen och skapar ett undertryck i huset, innan man fotograferar det med en värmekamera. På så sätt kan man se eventuella kallare zoner där man missat att isolera. Charlotte Andersson påpekar att du bör vara vaksam när husleverantören säger att man gör stickprov.

– Man kan misstänka att de inte gör riktiga stickprov utan bestämmer i förväg vilket hus som kommer att provtryckas. Då bygger de just detta hus extra noggrant. Det betyder dock inte att just ditt hus har blivit så här tätt och välbyggt. Det är dyrt att visa omsorg om detaljerna, säger Charlotte.

Charlotte menar att du som byggherre ska mäta upp energiåtgången under det första året, en hel säsong med både sommar och vinter.

– Man läser av så att man har ett resultat innan garantitiden gått ut. Har man mycket högre förbrukning än vad de uppgav att du skulle få kan du låta utföra en provtryckning för att hitta värmeläckagen. Det kan vara besvärligare att få detta gjort efter garantitidens utgång, säger Charlotte.

– Är det inte tätt får de åtgärda felet innan tvåårsgarantin gått ut, säger Charlotte.

Enligt Charlotte gäller samma sak om du upplever drag eller kallras i ditt nya hus – begär då en provtryckning och åtgärdande av läckagen innan garantitiden gått ut.

Vilka värmekällor en hustillverkare erbjuder styrs ibland av lokala faktorer. Det går t ex inte att borra för bergvärme överallt i landet och fjärrvärme finns inte framdraget till alla tomter etc.

Vi har även ställt frågor om distributionsformerna (radiatorer eller golvvärme) och ventilationen. Läs mer om värme och ventilation på avdelning Värme.
Merparten av hustillverkarna har vattenburen golvvärme på plan ett och vattenburen raditorvärme på plan två.

* Klimatzon I = Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.
Klimatzon II = Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.
Klimatzon III = Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län.

Till jämförelsen del 4, energi.