Husbyggare allt mer nöjda med resultatet

Majoriteten av de som bygger nytt hus är mycket nöjda med resultatet, hela 80 procent visar en undersökning från Lunds Tekniska högskola.

Lunds Tekniska högskola har genomfört en undersökning på 225 husägare, 120 arkitekter och 200 byggentreprenörer. Resultatet visar att de som bygger nytt idag är betydligt mer nöjda med resultatet än de som byggde nytt för 10 år sedan, ökningen är hela 20 procent. Idag säger sammanlagt 80 procent att de är mycket nöjda.

Även arkitekter och byggentreprenörer har som sagt fått delta i undersökningen men deras frågor var av annan art, de skulle istället svara på om de skulle välja att bygga hus med trä- eller tegelfasad för egen del. 70 procent av arkitekterna svarade tegel eller betong, medan hälften av byggentreprenörerna svarade trä. Miklos Molnar, universitetslektor i konstruktionsteknik vid LTH, säger dock att 75 procent av de hus som byggs är av trä idag och att det är en intressant faktor med tanke på svaren i undersökningen. Han säger också att han blev förvånad över att vi är mer nöjda med resultatet idag än vad vi var för tio år sedan, detta eftersom det varit stor debatt kring enstegstätade putsfasaer. Men han tror att det beror på att vi numera är mer pålästa både före och under bygget, samt att vi kan påverka utseendemässiga detaljer i större utsträckning, och att detta gör oss mer nöjda.