Bygga nytt hus

Hus som byggs i sidled riskerar rivning

Gavel, två väggar och takpannor är på plats men huset är långt ifrån färdigt, det är bara ena hörnet som är på plats, och nu riskerar husbygget rivning.

Näringslivsansvarige Peter Nyström i Helsingborg är både kvalitetsansvarig och byggherre för sitt annorlunda miljöhusbygge. Huset byggs i sidled istället för nerifrån och upp, men projektet har nu kommit i blåsvädret.

Byggnadsnämnden har tidigare haft åsikter om det annorlunda bygget och efter många om och men har nu Anticimex fått komma dit för en besiktning. Hd.se skriver att Anticimex haft många anmärkningar, bland annat på bristfälliga infästningar av reglar samt risk för att fasaden rasar, och menar att företaget i stort sett dömt ut hela husbygget.

Kanske blir det nu tal om rivning. Hittills har en gavel och två väggar rests och takpannor är på plats på den del som är klar. Rivning är värsta scenariot men det finns även andra lösningar, beslut om åtgärd tas först i slutet av veckan när byggnadsnämnden har möte.