Höjt riktvärde för buller

Riktvärdena för buller vid nya bostäder justeras upp.

Från och med 1 juli ändras bullerreglerna för nya bostäder vid spår och vägar. Tidigare fick bullret vid bostäder upp till 35 kvadratmeter uppgå till 60 decibel, men den siffran justeras till 65 decibel. Och för större bostäder höjs riktvärdet från 55 till 60 decibel.

- Det här underlättar för kommuner som vill bygga bostäder i trafikintensiva lägen, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Källa: Nyteknik.se.