Ekonomi, Garage, Köpa & sälja hus

Garage höjer värdet på huset

Medlemmen Luckymans garage.

Medlemmen Luckymans garage. Foto: Luckyman

Enkelgaraget är det mest populära garagevalet bland husägare, det är också populärt bland husköpare.

Nästan 70 procent av besökarna på Byggahus.se uppger att de äger ett garage eller en carport. Majoriteten, 42 procent, har valt ett enkelgarage, medan dubbelgarage kvalar in som nummer två på listan med sina 20 procent.

Garaget är en investering som ofta betalar tillbaka sig. Det höjer värdet på huset, ibland en bit över kostnaden för själva bygget.

- Jag skulle säga att du alltid får tillbaka byggkostnaden för ett garage när du säljer huset i en storstad eller dess närförorter, du får ut minst lika mycket som det kostade att bygga det, säger fastighetsmäklare Pär Gunnarsson hos Fastighetsbyrån.

Han säger dock att det är under förutsättning att husförsäljningen sker i ett område där husbyggen överlag betalar tillbaka sig. I vissa delar av Sverige lönar sig inte nyproduktioner alls och då gäller samma devis för garagebygget - det höjer då värdet på huset men det är inte säkert att byggkostnaden täcks.

Därutöver finns det andra saker som påverkar hur stort värdet blir. Garagets isoleringsgrad och dess storlek är sådana faktorer, men även bygglovet.

- I Bromma i Stockholm, som är det område som jag vanligen arbetar i, är det svårt att ens få ett bygglov för garage på grund av att gatumiljön ofta är skyddad. Det gör att till och med ett bygglovsbeslut höjer värdet på huset, säger Pär Gunnarsson.

Även en carport betalar tillbaka sig på flera håll i landet.

- Här gäller samma sak, du får minst tillbaka kostnaden för själva carportbygget vid en försäljning om det sker i ett område där nyproduktioner betalar tillbaka sig. Men garage är såklart mer värt, säger han.

Carport är inte riktigt lika vanligt bland besökarna på Byggahus.se. Här uppger endast åtta procent att de äger en sådan varav tre av dessa procent har en så kallad dubbel carport.