Bygga nytt hus

Försäkringsbolaget varnar för byggtrenderna

Solceller lyfts som en växande trend som det kan finnas risker med. Om elinstallationen utförs fel kan det leda till brand i anläggningen. Framförallt kan oskyddade och lösa kablar orsaka brand. De lyfter även en rad andra risker med dessa.

Solceller lyfts som en växande trend som det kan finnas risker med. Om elinstallationen utförs fel kan det leda till brand i anläggningen. Framförallt kan oskyddade och lösa kablar orsaka brand. De lyfter även en rad andra risker med dessa. Foto: Gar-bo.

Att hoppa på nya trender utan hängslen och livrem kan orsaka såväl personskador som skador på byggnader.

Nya byggtrender kan utgöra riskmoment för den som bygger enligt försäkringsbolaget Gar-bo. Det handlar om nya vanor och behov som uppstår i samhället, exempelvis solceller, gröna tak och laddstationer, som i sin tur ställer krav på byggnadstekniska detaljer som inte alltid hinner prövas tillräckligt innan de börjar användas.

– Vi ser att nya material och metoder ibland introduceras för snabbt, säger Mårten Lindström, ordförande i Gar-bos tekniska råd.

I deras senaste rapport lyfter de 15 byggtrender som de anser att det är viktigt att hålla koll på. Exempelvis stora våningshöga fönster, att det blir fler vatteninstallationer i kök än i badrum, byggande i massivt trä utan väderskydd, låglutande tak, solpaneler, den stora ökningen av elprodukter i hemmet samt kopplingen till laddstationer för elbilar och IT-säkerhet i smarta hem.

Riskerna är allt från brandfara och kallras till risk för läckage och fuktskador.

– Syftet är att lyfta några framtidstrender där vi ser att det finns risker i hur de utförs. Historiskt har det funnits ett antal trender som har gått fel, till exempel aluminatbetong, asbest, ingjutningsreglar, flytspackel med mjukgörare och enstegstätade fasader till exempel och det är alla effekter av att man har försökt lösa problem utan att få med alla negativa effekter, säger Peter Wipp, vd på Gar-Bo.

Han anser att branschen borde bli bättre på att göra analyser innan material och konstruktionsmetoder tas i bruk, samt att byggherrar bör vara uppmärksamma på riskerna och vara mycket noggranna både i research, utförande och kontroll när nya metoder och material används.

Källa: Rapporten (PDF)