Byggahus.se

Staket

Besvarad 11 sep 2020 av Buj

 1. Hej,

  ska bygga ett staket mellan oss grannar utan bygglov som är mx120cm hög om jag bygger staketet på 120cm och en överliggare (Brädda över det staketet) så 120cm hög staket och mellanrum på ca 30 cm och lägger en överliggare över så det blir 150cm måste jag söka bygglov?
   
 2. Svar

 3. Kommentarer

 4. Charlotte Andersson
  Charlotte Andersson ·
  Vad kommunerna har för krav på bygglov på plank varierar starkt mellan olika kommuner.
  Det kan också finnas speciella regler i kulturmärkta kvarter..
  Därför får man kontrollera vilka höjder som man kan bygga utan lov.
  Staket brukar dock vara bygglovsbefriat.

  Generellt gäller att ett staket skall vara till minst 50% genomsiktligt, annars är det ett plank.
  Det betyder att du minst måste ha lika mycket mellanrum mellan brädorna som brädorna är breda.
   
 5. P
  Pia T ·
  Fråga:

  får man bygga ett 2,5 m brett plank, 2m högt på sin egen tomt, mer än fyra m från tomtgräns?
   
 6. Gsb
  Gsb ·
  Viktigt att ha staketet innanför sin gräns enligt min kommun för att kunna underhålla?
  Lika så man måste ha skriftligt överenskommelse med sin närmaste granne, enlig min kommun om huset är väldigt tät där man bygger staketet utan bygglov då får man bygga staketet innanför sin gräns nästa 50 cm. Örebro kommun? Sen kan vara olika på olika kommuner? Hur har ni andra byggd?
   
 7. Gsb
  Gsb ·
  När krävs det inte bygglov?
  Staket och grindar i normalt utförande kräver inte bygglov.

  Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen.
   
 8. Gsb
  Gsb ·
  Hej!
  Jag har fått svar från byggnadsnämden i Örebro kommun att min granne får inte använda min altan väg pga., enligt honom gränsen går in 30-40 cm på min altan väg. Jag har haft grannar 25 år alla hade byggd innanför sin gräns ca. 40 cm. Se kommunens beslut men grannen fortfarande inte flyttar sin staket. Jag har sedan april bad honom att respektera men inget händer. Tacksam för svar, Han läser era svar.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Skruva i golv med värmeslingor

  Jag anlitade ett företag med goda referenser, skulle sätta upp mellanvägg. De skruvade reglar i golv med golvvärme med 1 cm skruv. Jag hade informerat om värmeslingor/värmegolv. Hur ställer jag...
 2. Hälll i köket och ventilation

  Hej ! Jag bygger nytt hus. Vill montera en häll med inbyggt utsug i hällen. Funderar på att skicka ut luften med frånluft. Rakt ut genom väggen då hällen hamnar mot yttervägg. Vad gäller här med...
 3. Bullerutredning

  hej. Skall bygga nytt hus intill ett gammalt hus sk ersättningshus. Behöver man göra en bullerutredning fast det det står ett gammalt hus där sedan tidigare om än obeboeligt janerik@axjuridik.se

Visa alla frågor