Byggahus.se

Staket runt altan - regler?

Besvarad 22 jan 2018 av Charlotte Andersson

 1. Hej, jag har ett trädäck som är byggt ca en meter över marken. Det finns inget staket och jag har bett min hyresvärd att fixa ett för säkerheten. Vill inte att mitt barnbarn, eller någon annan heller för den delen, ramlar ner. Finns det säkerhetsregler för när man måste ha staket? tack på förhand//Mai
   
  Redigerat av moderator 24 jan 2018 11:00
 2. Svar

 3. Boverkets byggregler gäller för sådant som byggts med eller utan bygglov. Dock gäller de regler som gällde når man byggde. Om trädäcket är byggt 2012 eller senare gäller följande:

  "För ett räcke på mark, till exempel vid en uteplats, finns inga särskilda föreskrifter i BBR om utformning av räcket eller om nivåskillnader. Däremot gäller de allmänna kraven på säkerhet i PBL som anger att risken för olyckor ska begränsas på tomter, allmänna platser och på områden för andra anläggningar. Vid utformning av räcken vid altaner eller andra nivåskillnader på mark får därför en bedömning göras av behovet och vad som kan vara lämpligt ur säkerhetssynpunkt. Även små nivåskillnader kan vara en risk beroende på situationen, användning och vilka som är berörda. På tomter och allmänna platser kan till exempel barns lek ställa andra krav på säkerhet än vuxnas beteende. Äldres utsatthet vid sämre rörelse- och uppfattningsförmåga behöver beaktas. Åtgärder mot risk för fall eller andra olyckor vid nivåskillnader utomhus kan därför variera beroende på situationen och vilka alternativa lösningar som är möjliga. Där det till exempel inte finns risk för nedstörtning utan endast fall kan det räcka med en ledstång som balansstöd vid kanter och vid små nivåskillnader."

  Sedan kan det finnas andra regler som gäller förvaltning av befintliga hus för uthyrning Dessa regler har jag tyvärr ingen större kunskap om.
   
  Charlotte Andersson

  Charlotte Andersson

  Byggnadsingenjör

 4. Kommentarer

 5. J
  J-stedt ·
  Ja, det var ju inte särskilt informativt, utan kan sammanfattas "Vad tycker du?".
  Var går för övrigt gränsen mellan fall och nedstörtning?
   
 6. KnockOnWood
  KnockOnWood ·
  Det verkar inte vara några klara regler (typ hastighetsgränser på vägarna), utan mer rekommendationer, där man får göra en bedömning av a) risken att falla och b) vilka skador som kan uppstå.

  Så här bl.a. skriver Boverket:
  "Räcken i utrymmen där barn kan vistas, ska utformas så att barn inte skadar sig till följd av att de klättrar eller kryper.

  Allmänt råd Räcken på balkonger, trapplan och trapplopp bör, upp till en höjd av 0,8 meter, utformas så att de inte går att klättra på. Vertikala öppningar bör vara högst 100 mm breda.
  "
  Från https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/sakerhet-vid-anvandning/racken-och-ledstanger/
  och
  http://www.boverket.se/contentasset...yggregler-avsnitt-8-bfs-2011-6-tom-2014-3.pdf
   
 7. J
  J-stedt ·
  Ja, de reglerna är bekanta, men det framgår inte något om fallhjder.
  Jag tycker naturligtvis att det ska finnas räcken kring frågeställarens trädäck.
   
 8. P
  pysen78 ·
  Jobbar med projektering av mark. En tumregel är att gränsen går vid fallhöjd på 0,5m men som tidigare svar så är det en tolkningsfråga om hur stor skada kan förväntas vid fall.
   
 9. pacman42
  pacman42 ·
  Och hur gör man om det är en naturtomt med sluttningar? Jag har på ett flertal platser på min tomt naturliga fallhöjder (mycket branta sluttningar på plant berg) på runt två meter. Skall dessa säkras upp?

  Jag har genom växtlighet gjort så att de inte är så lätta att komma till för mindre barn, men för större barn är det ju ingen match. Men å andra sidan, hur mycket är det värt att skydda på tomten då jag har naturliga stup med en fallhöjd på 3m i naturen bara några meter från tomgränsen också...

  Man kan inte skydda sig mot allt. I mitt fall så ser jag till att de ställen där skaderisken är som störst inte är alltför lättillgängliga. Men ett fall på en meter ned på gräs är inget som jag försöker bygga bort. Då blir ju hela tomten bara en massa stängsel och staket...
   
 10. P
  pysen78 ·
  Nej de naturliga fallriskerna på en tomt måste man inte säkra upp på samma sätt, men helt säker är man inte.
  Man kan ju tänka lite som när ett försäkringsbolag räknar på premier: skadeutfall x sannolikhet =risk
  Om risken är hög är det läge att säkra upp med fallskydd
   
 11. Charlotte Andersson
  Charlotte Andersson ·
  Det är ofta så att byggreglerna är luddiga och öppna för tolkning. Det är något som vi i byggbranchen upplever som besvärligt när mycket lämnas öppet för tolkning. Jag hade önskat att de varit mer specifika och tydliga i sina skrivningar, men nu är det som det är.

  Två exempel som kan visa på komplexiteten.:
  Om en altan är 1 m hög över marken men omgärdas av täta buskage, som gör att ett ev fall nästan omöjliggörs så är ju ett räcke onödigt.

  Om en altan är 15 cm högre än marken utanför som sedan efter 50 cm störtar ner i en djup ravin så kan där behövas ett räcke eftersom det finns en snubbelrisk som kan få ödesdigra konsekvenser.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Utbyggnad av atterfallshus och fristående bastu

  Hej, Vi kollar på ett fritidshus som vi skulle vilja bygga ut och har fått ett godkännande på 80 kvm huset och sedan ytterligare 30 kvm för atterfallshuset. Vi har även pratat om att göra en...
 2. Förstärka grunden vid utgrävning av källare/dränering

  Hej, Charlotte! Jag håller på att dränera huset utvändigt och kommit fram till att fukten tränger sig mest igenom betonggolvet i källaren underifrån. Dvs man måste göra en dränering under själva...
 3. Sp fönster med spaltventiler

  Hej. Vi har sp fönster med spaltventiler i våra sovrum. Våra grannar har väldigt livliga barn som hoppar studsmatta till ca 23 på kvällarna. Vi har tilläggsisolera huset men inte heller det gjorde...

Visa alla frågor