Byggahus.se

Dränering av villa med platta på mark

Besvarad 19 aug 2019 av Charlotte Andersson

 1. Hej!

  Vi bor i en snart fyra år gammal nyproducerad villa byggd på betongplatta på mark. Nu misstänker vi att det inte finns vare sig dränering eller dagvattenhantering runt huset. Får man ens bygga en villa utan dränering av grunden? Kan dränering se olika ut eller finns det en typlösning som alltid ska användas?

  Tack för hjälpen!
  /Anna
   
 2. Svar

 3. Det finns regler för dränering och dagvatten på nyproducerade byggnader.

  I BBR 6:5321 står det om att dagvatten ska ledas bort från byggnaden antingen genom fall på markytan eller inkopplingar till ledningssystem.
  I BBR 6:5322 tar man upp dränering och att detta behövs o, inte byggnaden är konstruerad att klara ett vattentryck. Man ska ordna så att vatten kan samlas upp och avledas.
  Även i BBR 6:463 tas behovet av dränering upp.

  Sedan finns det olika sätt att ordna med ovanstående beroende på vilka förutsättningar tomten och byggnaden har.
  De nyproducerade hus jag stöter på har alla dräneringsledning runt som antingen leds bort till kommunens dagvatten eller till en stenkista på tomten.
  På villor brukar man sätta stuprör och antingen leda ner detta i marken till kommunens nät eller stenkista på tomten eller så gör man ett s.k LOD system där vattnet leds ut en bit utanför huset där det sedan ska träcka ner i marken på tomten. I sådana fall brukar man leda vattnet på plattor med en ränna i någon meter utanför huslivet så att inte regnvatten ska belasta dräneringsledningarna.

  På ett såpass nytt hus borde det finnas angivet i bygghandlingarna som redovisats till kommunen hur dräneringen placerats. Dessa ritningar bör gå att få ut från kommunen.
   
  Charlotte Andersson

  Charlotte Andersson

  Byggnadsingenjör

De senast besvarade frågorna

 1. Tillbyggnad mot tegelfasad

  Hej! Detta borde vara en relativt vanlig fråga men jag kan inte hitta några bra svar vare sig i forum eller via de två byggingenjörer jag pratat med. Vi har idag ett tegelhus, byggt 2007....
 2. Attefallshus på jordbruksfastighet

  Är det möjligt att bygga ett Attefallshus på sin jord / skogbruksfastighet? I Nynäshamns Kommun där jag har min fastighet verkar man göra allt för att motarbeta nybyggnation på landsbygden. På så...
 3. Lutande balkong

  Hej, Vi har köpt en ny producerad lägenhet i ett flervånings hus. Man köper sådana lägenheter innan de byggs. Vi flyttade in 2018-07-02. Redan får början upplevde vi att balkongen lutar ordentligt...

Visa alla frågor