Byggahus.se

Bygglov för vindskydd till hästar

Besvarad 9 nov 2020 av Charlotte Andersson

 1. Vi är lantbrukare som odlar vall och föder upp köttdjur.
  Vi söker eu-stöd för mark på en fastighet i en annan kommun. För att få eu-stöd måste åkern betas eller skördas. Vi låter en hästägare beta marken. Nu vill hästägaren sätta upp ett vindskydd till sina hästar. Måste vi begära bygglov för det?
   
 2. Svar

 3. För ekonomibyggnader på lantbruksfastigheter behövs inget bygglov för denna typ av byggnad. Dock måste byggnaden ändå klara hållfasthetskrav, brandkrav etc enligt BBR (boverkets byggregler). Dessutom måste byggnader avsedda för djur anmälas till och godkännas av Länsstyrelsen.

  Förtydligande: Detta gäller alltså om man har lantbruksfastigheten som sin försörjning. För "hobbyhästar" gäller att söka bygglov, förutom att anmäla till Länstyrelsen.
  Om du är tveksam så hör gärna med ditt stadsbyggnadskontor.
   
  Redigerat 20 nov 09:31
  Charlotte Andersson

  Charlotte Andersson

  Byggnadsingenjör

 4. Kommentarer

 5. NICHOLAS J
  NICHOLAS J ·
  Tänk på att bygglov kan behövas ändå i vissa fall, tex. om fastigheten omfattas av områdesbestämmelser. Då kan det vara så att samma regler gäller som på planlagt område, dvs. ett regelrätt byggov.

  Lättast är att kolla detta med kommunen.
   
 6. W
  Wagner ·
  Nyfiken på var gränsen för "byggnad" går? Blir t ex en hund- eller hönsgård en byggnad om där finns tak eller en vägg?
   
 7. F
  fhager ·
  En ekonomibyggnad är vindskyddet bara om hästarna är en del av ett lantbruk där syftet med hästarna är att de skall födas upp som köttdjur. I den stora skånska kommun där jag tidigare jobbade med bygglovshandläggning fick man alltid visa på att det var frågan om lantbruksverksamhet. 2-3 vindskydd för hästar under de 10 år jag jobbade där hanterades. Ekonomibyggnad är en byggnad för att skydda en vara eller insatsmaterial inom en jord/skog/fiske verksamhet som skall vara ekonomiskt bärkraftig. I det aktuella fallet kan man kanske argumentera för att hästarna är att jämställa med traktorer som måste skyddas från väder och vind och att skyddet måste stå på jordbruksmarken för att bete skall kunna ske där.
   
 8. T
  Tompa01 ·
  Fel svar av Charlotte.
  Av någon anledning räknas ekonomibyggnader för hästar på jordbruk inte alltid som ekonomibyggnader vad gäller bygglov. Vissa kommuner kräver bygglov om ekonomibyggnaden ska användas av eller för hästverksamhet. Detta även om det är en del av ett kommersiellt jordbruk. Bygger du en lösdriftslada för nöt krävs inget bygglov, samma byggnad för häst kräver det
   
 9. J
  Jenbra ·
  Svaret är ganska otydligt gällande länsstyrelsens roll. I vissa fall krävs en förprövning av byggnaderna, men det varierar ju mellan djurslag. Det hade varit bättre att hänvisa till Jordbruksverket eller länsstyrelsen för mer information.
   
 10. catherineb
  catherineb ·
  Kan visst behövas bygglov, ekonomibyggnaden ska vara förenlig med verksamheten och det är den väl inte om verksamheten är hållning av köttdjur. Dessutom kan det finnas detaljplan som ställer ytterligare krav.

  kolla alltid med kommunen!
   

De senast besvarade frågorna

 1. Skruva i golv med värmeslingor

  Jag anlitade ett företag med goda referenser, skulle sätta upp mellanvägg. De skruvade reglar i golv med golvvärme med 1 cm skruv. Jag hade informerat om värmeslingor/värmegolv. Hur ställer jag...
 2. Hälll i köket och ventilation

  Hej ! Jag bygger nytt hus. Vill montera en häll med inbyggt utsug i hällen. Funderar på att skicka ut luften med frånluft. Rakt ut genom väggen då hällen hamnar mot yttervägg. Vad gäller här med...
 3. Bullerutredning

  hej. Skall bygga nytt hus intill ett gammalt hus sk ersättningshus. Behöver man göra en bullerutredning fast det det står ett gammalt hus där sedan tidigare om än obeboeligt janerik@axjuridik.se

Visa alla frågor