Fortsatt låg orderingång hos hustillverkarna

Senaste rapporten från branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen visar på en fortsatt låg orderingång hos hustillverkarna.

Prognosen på 4 000 påbörjade småhus under 2013 står fast skriver branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen idag. Minskningen av orderingången uppges vara på utplaning. Småhusbyggandet har varit på nedåtgående länge nu och att en utplaning sker är ett litet ljus i horisonten för hustillverkarna, men analysen visar också att någon ökning ännu inte kan skönjas vilket gör att de inte ser någon anledning att förändra prognosen.

- Orderingången minskar inte längre, den har planat ut men på en mycket låg nivå. Det som är bekymmersamt, och det som ligger till grund för prognosen, är att ingen uppgång skönjs. Det finns inget i förutsättningarna för ett ökat byggande som har förbättrats under året. Vi efterlyser fortfarande en aktiv och långsiktig politik för svenskt bostadsbyggande, säger Gustaf Edgren hos Trä- och Möbelföretagen.

Orsakerna till den låga orderingången uppges, utöver bostadspolitiken, vara dåliga finansieringsalternativ och det osäkra ekonomiska läget.