Förstör byggvaruhusen vår bebyggelse?

Byggvaruhusen vill sälja till varje pris och resultatet blir att våra sekelskifteshus förstörs enligt byggnadsantikvarie Peter Sundborg.

Byggnadsantikvarien Peter Sundborg menar att byggvaruhusen förstör vår kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse och att myndigheterna borde se till att varuhusen tar ansvar för sin försäljning, detta skriver han i en debattartikel i DN.

Han tar även tar upp exempel på hur detta sker. Enligt honom finns det ett problem i att byggvaruhusen vill sälja de varor de har i lager oavsett hur det påverkar bebyggelsen, exempelvis kan det handla om att tegeltaket byts ut mot tegelimiterande plåttak eller att spröjsfönster byts ut mot perspektivfönster. Varuhusen tar inte ansvar i sitt förhållande till byggnadsvård och till kunder som klassas in i grupperna okunniga eller halvkunniga.

Håller du med Peter Sundborg? Du hittar artikeln här.