Första ekologiska plushuset i Sverige

Första ekologiska plushuset i Sverige

Plushuset som byggs i Växjö är energimässigt självförsörjande och byggt av ekologiska byggmaterial.

Växjö blir den stad som kan stoltsera med Sveriges första miljösmarta plushus. Som plushus kommer det här huset att producera mer energi än det gör av med. Huset kommer ha solceller och solfångare på taket samt vara anslutet till fjärrvärmenätet. Överskottsenergin som produceras går tillbaka till fjärrvärmenätet.

Men det här plushuset är också av organiskt, närproducerat material och kommer exempelvis vara isolerat med fårull och flis av tidningspapper. Taket byggs av aluminiumplåt som framställts av returburkar. Materialet gör huset koldioxidneutralt.

En familj kommer att bo i huset och får i uppgift att bete sig som vilken annan familj som helst, men de ska även rapportera sina intryck och upplevelser samt ta emot studiebesök vid ett par tillfällen. Om två år får vi reda på hur projektet gått, då ska det nämligen utvärderas och resultaten analyseras.

Men först måste huset byggas. En bygglovsansökan har lämnats in och förhoppningen är att bygget kan påbörjas nu under våren och stå klart till i sommar. Kostnaden uppges landa på omkring fem miljoner. Bakom projektet står Växjö kommun, föreningen Miljösmarta hus i Småland samt Växjö kommun.