Flervåningshuset som ska kunna förflyttas

Sverige är med i ett internationellt forskningsprojekt där vi ska ta fram flervåningshus som kan byggas, monteras ner och återanvändas.

Milan Veljkovic, professor i stålbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet, leder just nu ett projekt där de ska forska fram ett flervåningshus som kan byggas ihop utan byggkranar och som sedan kan plockas isär och stora delar återanvändas. Det handlar om en form av moduler som monteras i ett stålskelett. Rumsmodulerna produceras i Kalix.

Projektet är EU-finansierat och består, förutom Sverige, av ytterligare fyra länder med sammanlagt sju forsknings- och industripartners. Tanken är att projektet ska göra det enklare att bygga flervåningshus i tätbefolkade områden samt för tillfällen då det finns personer som behöver tillfälligt boende.