Fler hus än väntat 2015

Småhuset Grönskär.

Småhuset Grönskär. Myresjöhus

Prognosen för påbörjade småhus skruvas upp.

Året närmar sig sitt slut och i och med det får vi också ta del av branschorganisationen Trä- och Möbelföretagens sista prognos över hur många småhus som förväntas påbörjas i år. Siffran höjs från 9 500 till 10 000 stycken. Det är 2 000 fler än vad branschen, för ett år sedan, spådde att det skulle bli 2015.

Orderingången för nästa år ser också bra ut, men TMF är ändå försiktiga med att dra på för höga växlar i prognosen. Totalt spår de att det påbörjas 10 500 småhus under 2016.

- Efterfrågan på bostäder är fortsatt hög och i småhusbebyggelsen finns det en stor potential att bygga ikapp bostadsbristen. Men bristen på detaljplanerad mark för småhus och en för hög kommunal detaljstyrning gör att betydligt färre bostäder byggs än vad som efterfrågas, vilket i förlängningen drabbar småhuskonsumenten. Och på sikt lär bristen på entreprenörer och byggare bli ett ännu större problem, säger Gustaf Edgren, som arbetar med branschutveckling trähus och bostadspolitiska frågor hos TMF.