Juridik

Fler bygglovsbefriade åtgärder kan bli möjliga

Burspråk, murar, plank, fasadfärg och balkonger. Det är många byggnadstyper och ändringar som kan bli bygglovsbefriade nästa år.

I framtiden kommer det kanske inte att krävas ett bygglov för den som tänkt bygga en balkong eller ett burspråk. Regeringen har gett Boverket i uppdrag att se över möjligheten att införa flera lättnader i kraven för små byggen, och balkongen räknas som ett sådant. Senast 31 juli nästa år ska Boverket redovisa resultatet från utredningen.

- Boverket ska titta på om det antingen går att ta bort bygglovet helt och hållet för vissa typer av tillbyggnader, eller om det i stället kan införas en anmälan eller en lättare form av prövning, i likhet med Attefallshusen, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Andra förändringar som också ska ses över i samma uppdrag är bland annat murar och plank samt takbeklädnader och fasadfärg. Följande går att läsa i uppdragsbeskrivningen: "Regeringen uppdrar åt Boverket att utreda förutsättningarna för ytterligare undantag från kravet på bygglov rörande bland annat vissa mindre byggnader, anläggningar och tillbyggnader, tillfälliga byggnader och byggnadsverk, ändring av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial mot gård samt plank och murar."