Fler bygger nytt hus nästa år

Kraftigare orderingång tyder på att fler tänker bygga hus under nästa år än vad som först väntats.

Prognosen för antalet påbörjade småhus skruvas upp inför nästa år. Det är branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen som undersökt orderingången och kommit fram till att siffran bör justeras från 7 500 påbörjade hus till 8 000.

Men trots de allt mer positiva tongångarna, tror organisationen att det omtalade amorteringskravet hämmar utvecklingen.

- Det är glädjande att orderingången visar fortsatt starka siffror. Nu ser det ut som om vi når 8 000 påbörjade småhus för 2015. Men det finns orostecken och flera husföretag har hört av sig till oss med signaler om att husköpare tvekar angående husdrömmen på grund av de föreslagna amorteringskrav som FI presenterat, säger Gustaf Edgren som är ansvarig för branschutveckling småhus hos Trä- och Möbelföretagen.

Prognosen på 7 000 påbörjade småhus i år ligger dock kvar på samma nivå. Här har organisationen inte sett några indikationer på någon förändring under årets sista månad.