Finndomos ackord fastställt

Idag torsdag fastställde tingsrätten i Eksjö ackord för hustillverkaren Finndomo.

Man lämnade in en ansökan om företagsrekonstruktion till tingsrätten den 23 februari, i ett försök att rädda företaget undan konkurs.

Ackord är en överenskommelse mellan ett skuldsatt företag och dess fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten. Syftet med ackord är att förmå det skuldsatta företag att betala åtminstone en del av sina skulder eller att ge företaget en möjlighet att undvika konkurs. (NE)

Enligt tidningen Byggindustrin handlar Finndomos ackord om fordringar på 200 miljoner kronor. Borgenärerna får ni betalt upp till 10 000 kr och av den överskjutande delen erhålls 25 %.

Utförsäljningen av delar av bolagets egendom pågår.