Juridik

Fick vänta två år på sina bygglov

Vaxholms kommun får allvarlig kritik från JO för långsam handläggning av bygglov.

Två år, så länge fick en tomtägare på Vaxholm vänta på besked om sina bygglov. På grund av en ägarkonflikt gällande tomten hamnade det första bygget på paus, och när han bad om en förlängning på detta fick han nekat bygglov och besked om att det halvfärdiga huset måste rivas.

Ärendet hamnade efter överklagan hos länsstyrelsen, som gav honom rätt. Detta överklagades i sin tur av Vaxholms kommun. Under tiden som tvisten pågick ansökte tomtägaren om ytterligare ett bygglov, men kommunen bedömde att det behövde kompletteringar som dock inte kunde drivas in förrän det första ärendet var klart. Även detta ärende hamnade därför på paus. 

Nu riktar Justitieombudsmannen allvarlig kritik mot kommunen. JO:s Lars Lindström konstaterar att bara för att det var två bygglov, varav ett krävde kompletteringar och det andra skulle förlängas så ska ärendena ändå handläggas skyndsamt och kommunen ska arbeta för att driva dem framåt. De bör också kunna handläggas var för sig, och två år är under all kritik.

”Nämndens passivitet ger anledning till allvarlig kritik. Jag utgår från att handläggningen har återupptagits” skriver JO.

Byggnadsnämnden uppger att de har tagit till sig av kritiken och att bygglovet nu ska vara på plats.

– Ärendet är unikt. Vi gjorde en bedömning av vad som var möjligt att göra. Sedan har JO konstaterat att det inte var rätt och ger oss kritik. Det är bara att konstatera att JO har den uppfattningen och dra lärdom av det. Han anser att det var fel, och då är det fel per definition, det är bara för oss att acceptera och rätta till, säger Lars Wessberg.

Källa: Skargarden.se.