Juridik, Ekonomi

De har ett osäljbart hus

Ett misstag hos kommunen gör att det separerade paret inte kan sälja sitt hus.

Falköpings kommun missade att nya byggregler börjat gälla och gav en familj bygglov för att bygga till huset. Ett år senare upptäckte de sitt misstag och upphävde bygglovet, men då var carporten redan riven och huset tillbyggt.

Paret har nu separerat, men eftersom de inte kan sälja huset har de inte ekonomi att ha varsitt boende. Istället bor de i huset varannan vecka. De anser att kommunen borde åläggas att lösa ut huset eftersom det är kommunens misstag som ställt till det från början och som nu gör att de har ett osäljbart hus. Kommunen hoppas att ärendet kommer att lösa sig och kommenterar det på följande vis:

- Nu har vi ett tredje bygglovsärende för hantering, som innebär att den här tillbyggnaden inte kommer att vara av samma omfattning. Så förhoppningsvis kan man snart ta ett nytt bygglovsbeslut, säger stadsbyggnadschef Håkan Jacobsson till Tv4.se.