Juridik

Byggnadsnämnden i Tranås får bakläxa igen

Strandskyddsdispens rivs upp av länsstyrelsen.

Byggnadsnämnden i Tranås får återigen bakläxa av länsstyrelsen. Denna gången är det en beviljad strandskyddsdispens som rivs upp med motiveringen att området inte är exploaterat sedan tidigare, och att strandskydd kräver stor restriktivitet. 

Byggnadsnämnden ansåg, då strandskyddsdispens gavs, att det fanns särskilda skäl att bevilja denna trots att huset skulle byggas närmare än 100 meter från stranden, en 3,5 meter bred väg avskiljer huset från stranden och nämnden ansåg detta tillräckligt. Men beslutet upphävs nu av länsstyrelsen.

Källa: Tranås tidning