Juridik

Byggloven för småhus har minskat något

Sedan slutet av 2010 har antalet bygglov för småhus minskat med ca 6 procent. Enligt Boverket har nedgången i byggandet av småhus gällt främst mindre och medelstora kommuner.

Från augusti 2011 och 12 månader bakåt lämnade kommunerna bygglov för ca 10 000 småhus. Ca 8100 småhus påbörjades under perioden.